MDI

MDI - Miroslav Dráždil Průmyslová 634 373 81 Kamenný Újezd info@mdi-vrata.cz +420 733 164 655

Vjezdové systémy - Povrchové úpravy a výplně bran

Zpravidla je volena výplň křídla brány, branky i fixních výplní dalšího oplocení v pohledové frontě pozemku jednotná. Provedení výplní je natolik rozsáhlé, že nelze beze zbytku popsat a vyjmenovat . Základními kategoriemi výplní jsou z pohledu materiálu výplní: - Dřevěné plaňkové, se svislou orientací profilu, s volbou pohledovén šířky profilu, mezimezery, různým svrchním přesahem i tvarem svrchního zakončení - Dřevěné s horizontální orientací hrubšího profilu prken či fošen v různém stupni úpravy, hustotysazení - Ocelové – profilové a tyčové, imitující plaňkové výplně avšak především s plněním dekorační funkce řadou detailů a ozdob kovářského provedení a jeho imitací - Ocelové plné – trapzové plechy, sendvičové desky stejného řešení s výplněnmi sekčních vrat, hladké plechy - Tahokovy a jiné perforované plechy – z hliníku i oceli, s různou tloušťkou plechu, velikostí a tvarem ok - Plasty – plastové profily – plné a duté, imitující plaňky i robustnější profilové výplně. Plast probarven do finálního barevného řešení i imitací dekorů dřeva. Případně fiolové polepy profilů v dekorech dřeva - Profily a desky z materiálů směsi dřeva a plastu - Řada kombinací a přechodů v nekončí variantní škále řešení Povrchové úpravy: - U dřeva lakování či i jen mineralizace (s ponecháním volného procesu dalšího projevu dřeva), oboje s cílem zvýšení životnosti materiálu a jeho vzhledu - U oceli různé typy zinkování, bez další povrchové barevné úpravy či s finálním lakem. U hliníku lze vedle laku volit i eloxáž – anodovou oxidaci hliníku s finálními metalickými povrchy několika odstínů

Typy výplní – viz dále katalogy a fotoreference

Poptávkový formulář