MDI

MDI - Miroslav Dráždil Průmyslová 634 373 81 Kamenný Újezd info@mdi-vrata.cz +420 733 164 655

Vjezdové systémy - Posuvné brány nesené

Posuvné brány nesené 1Posuvné brány nesené 2Posuvné brány nesené 3Posuvné brány nesené 4Posuvné brány nesené 5

Brány stranově posuvné - nesené

Rám brány je shora našroubován či výjimečně navařen – tj. nesen na speciálním „C“ profilu nad úrovní povrchu vjezdu. „C“-profil je veden na upravené nosné konzole zabudované v betonovém základu vedle vlastního otvoru brány pomocí vynášecích vozíků s ložiskovými kolečky u vnitř tohoto „C“-profilu. Vertikální držení křídla je zajištěno vodícími kladkami na samostatné pomocné konstrukci či osazením na tělese oplocení. V případě elektrozprovozněné brány je tato uváděna v posuvný pohyb přenosem točivého momentu vývodového pastorku pohonu pevně ukotveného do základu těsně vedle křídla nesení brány přes ozubený hřeben kotvený po délce křídla brány v jeho spodní části. Brána je zpravidla uložena rovnoběžně s linií hrany pozemku těsně za oplocením vnitř na pozemku uživatele. Výjimečně, při prostorovém omezení a přitom vyhovění uložení na vlastním pozemku se lze setkat i s řešením křídla pojíždějícím vně před linií fixního oplocení Nesené posuvné brány jsou řešením, které si získalo na našem trhu nejvyšší oblibu z možného výčtu řešení bran. Uživatele si získává tím, že minimálně zasahuje do prostoru pozemku a tím neomezuje jeho další využití (auto můžete parkovat přímo za branou, což je výhodné zejména pro menší pozemky, kdy např. objekt rodinného domu je blízko vjezdu a řešíme u nás dosti obvyklou situaci možnosti parkování vozidla i před RD – garáží). Nepotřebuje žádné vodící těleso k zabudování do prahového profilu vozovky, které by ztěžovalo komfort nájezdu vozidla na pozemek. Další výhodou, s tím související, je komfort použití se sníženou potřebou péče za ztížených přírodních podmínek, kdy provoz je méně citlivý na menší vrstvu neodklizeného sněhu, splavený štěrk v prahové vjezdu či námrazu. K tomu se přiřazuje i faktor střízlivé úrovně pracnosti a celkových nákladů na pořízení, kdy stavební připravenost pro osazení brány je jednoduchá a levná ve srovnání s řešením brány pojezdové po koleji. Tím je vyrovnáván negativní vjem vyšších pořizovacích nákladů vlastní konstrukce brány a celkový vjem nákladů na pořízení brány včetně stavební připravenosti je pro nesenou i pojezdovou posuvnou bránu vyrovnaný. Jako možným negativem tedy zůstává potřeba dostatečně dlouhé strany zásuvu brány při oplocení vedle vlastního otvoru brány, kam brána zajíždí při otevírání (cca o třetinu více, než je šířka samotného průjezdu).

Posuvné brány nesené

Poptávkový formulář