MDI

MDI - Miroslav Dráždil Průmyslová 634 373 81 Kamenný Újezd info@mdi-vrata.cz +420 733 164 655

Průmyslová vrata - Úvodní informace

Úvodní informace 1Úvodní informace 2Úvodní informace 3Úvodní informace 4Úvodní informace 5

PRŮMYSLOVÁ VRATA jsou vratové uzávěry vycházející v některých typech z garážového provedení, v jiných jsou mechanikou provozu či výbavou upravena specifickými účely využití na jiné typy vrat, kdy všeobecně jsou posíleny parametry životnosti uzávěrů, dimenzování z pohledu velikosti, frekvence provozu, specificky dále i v rychlosti posuvu křídla či závěsu výplně uzávěru, ve zvýšeném tepelném odporu. Pohonné jednotky jsou dimenzovány na zvýšené zatížení, lze je vybavit náhradními energetickými zdroji. Řídící systémy pamatují na různé režimy provozu a na doplňky výbavy ovládacími i bezpečnostními funkcemi. Z bezpečnostních prvků mají vrata dle povahy osazeny STOP-kontakty, odpojujícími provoz při nechtěné změně stavu uzávěru, případně detektory monitorujícími bezpřekážkovost ve fázi otevírání i uzavírání. Těmito detektory mohou být, kontaktní elektronické odporové či optoelektrické lišty, optozávory jednopaprskové až i průběžné optické clony hlídající celý výškový prostor, infrapasivní radary hlídají celý prostor před i za vratovým uzávěrem, se selektivním nastavením překážky stojící, vzdalující apod.

Režimy ovládání rozlišujeme v principu na způsob, kdy držíme při absenci výbavy bezpečnostními prvky ovládaxcí tlačítko po celou dobu pojezdu - a to především po dobu zavírání, čímž nepřímo nucenou přítomností u uzávěru dozorujeme nad bezpečností provozu. V případě výbavy bezpečnostními prvky výbavy nemusíme uzávěr dozorovat, ovládací prvky mohou být vzdálené a prostým zadáním impulsu bez dalšího držení dojde samostatně k pojezdu do koncové polohy, pokud opětovným zadáním impulsu či přímo STOP-tlačítka nezastavíme uzávěr v mezipoloze. Třetí variantou režimu provozu je při vyšší výbavě bezpečnostními prvky stav, kdy zadáme libovolným způsobem povel k otevření a k uzavření dojde samostatně bez potřeby zadání vnějšího povelu po určité nastavené době od otevření. V praxi se tato varianta nazývá \"zpětnou automatikou uzavírání\". Speciální nástavbou ovládání mohou být spřažené systémy ovládání dvou uzávěrů navzájem v koridorech zvýšených požadavků na oddělení prostředí před a za sestavou uzávěrů (přetlak vzduchu, tepelný režim, proudění vzduchu - průvan,…), kdy po zadání impulsu se druhý z uzávěrů neotevře, dokud se ten první neuzavře.

Vlastními ovládacími prvky je široká skupina spínačů a detektorů: běžná tlačítka s cyklickým střídáním povelů, tlačítkové spínače s oddělením povelů - nahorů, stop, dolů, tahové spínače či indukční smyčky předřazené před vraty, přístupové systémy magn. karet či čipů, prstové skenery, klávesnice, dálkové bezdrátové ovládání na principu radiových vln, ovládání telefonem prostřednictvím GSM brány, optočidla, radary (s rozlišením směru a velikosti manipulačního prostředku - tj.např. nereagující na příčně míjející provoz a na osoby) a další možnosti.

Úvodní informace

Poptávkový formulář