MDI

MDI - Miroslav Dráždil Průmyslová 634 373 81 Kamenný Újezd info@mdi-vrata.cz +420 733 164 655

Průmyslová vrata - Rychloběžná

Rychloběžná 1Rychloběžná 2Rychloběžná 3Rychloběžná 4Rychloběžná 5

RYCHLOBĚŽNÁ VRATA - jsou specifickou skupinou výrobků v rámci oblasti protiprůvanových clon, jejichž hlavním úkolem je rovněž oddělit klimaticky i charakterově různorodá pracoviště. Jsou to zařízení konstruována pro rychlý pohyb bez překážek. Vrata vyplňují komunikační otvory ve vnitřních prostorách i na vnějším plášti objektů. Mají uplatnění ve všech oborech průmyslových činností, kde je potřeba vysoké četnosti otvírání a zavírání, s požadavky na omezení povětrnostních vlivů, hluku, prašnosti, průvanu a jiných negativních vlivů na pracovní prostředí. Různé možnosti ovládání umožňují instalovat vrata do otvorů průmyslových zařízení, automatických linek, do potravinářského prostředí, do laboratoří s přetlakem vzduchu, včetně sestavy zařízení za sebou v kaskádě, kdy druhé zařízení se neotevře, dokud se prvé neuzavře. Uzávěry jsou kombinovány s pomaloběžnými izolovanými uzávěry anebo plní funkci rychloběžného izolovaného uzávěru. K řadě možností a variant dále uvedených odkazech

Rychloběžná

Poptávkový formulář